Platin Dergi Yazıları

Girişimcilik ve İnovasyon İçin Bir Etkinleştirici: İslam İşbirliği Teşkilatı

Girişimcilik ve İnovasyon İçin Bir Etkinleştirici: İslam İşbirliği Teşkilatı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ülkemizin de üyeleri arasında yer aldığı Müslüman nüfus çoğunluğuna sahip 57 üye ülkeden oluşan uluslararası bir örgüttür. Ana hedeflerinin başında üye devletler arasındaki iş birliği ve dayanışmayı teşvik etmek yer alır. İİT, üye ülkelerdeki ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerine katkı sunmak amacıyla son...

Girişim Sermayesinin Yapı Taşı: Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Girişim Sermayesinin Yapı Taşı: Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Girişim sermayesi yatırımları söz konusu olduğunda akla ilk gelen yatırım araçlarının başında kuşkusuz girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) gelmektedir. GSYF'ler yatırımcılarına, yenilikçi iş fikirleri ve modelleri hayata geçiren yeni nesil girişim şirketlerine yatırım yapabilme olanağı sunarken girişim sermayesi kaynaklarının girişimlere...

Girişim Ekosistemi Açısından Nasıl Bir Yılı Geride Bıraktık?

Girişim Ekosistemi Açısından Nasıl Bir Yılı Geride Bıraktık?

2022 yılı, küresel ölçekte yükselen jeopolitik gerilimin oluşturduğu belirsizlik ortamı neticesinde finansal piyasalardaki karamsarlığın daha şiddetli hissedildiği, zayıf ekonomik görünüm dolayısıyla girişim ekosisteminin küresel ölçekte durağanlaşma eğilimi gösterdiği bir yıl oldu. Girişim ekosistemimiz ise ülkemizin ekonomik büyümesi ile de...

Yeni Nesil Girişimciliğin Vazgeçilmez İki Bileşeni: Ar-Ge ve İnovasyon

Yeni Nesil Girişimciliğin Vazgeçilmez İki Bileşeni: Ar-Ge ve İnovasyon

Geride bıraktığımız yüzyılda araştırma, deneysel geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde, üretimde verimlilik artışının sağlanmasında ve dolayısıyla ülkelerin ekonomik büyümelerinde göz ardı edilemeyecek düzeyde katkılara sahip olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda günümüzde birçok ülkenin küresel...

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Eylem Planı Ne Sunuyor?

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Eylem Planı Ne Sunuyor?

Geride bıraktığımız birkaç yıl içerisinde dünya ekonomisinin yaklaşık %3 büyüdüğü küresel ortamda girişimcilik ekosisteminin %10-14 civarında büyüme kaydetmesi girişimcilik faaliyetlerinin ülke ekonomileri için öneminin giderek arttığını göstermektedir. Dolayısıyla yeni nesil girişim şirketlerinin dünya genelinde eriştikleri ticaret hacimleri,...

Katılım Finans İlkeleri Işığında Girişim Sermayesi Yatırım Anlayışı

Katılım Finans İlkeleri Işığında Girişim Sermayesi Yatırım Anlayışı

Katılım finans yaklaşımı, ahlaki değerleri gözeten, sosyal adaleti önceliklendiren ve değer üretimini teşvik eden ilke ve esasları ile günümüzde İslam coğrafyasının da sınırlarını aşan, küresel finans sistemine alternatif bir finansal sistem ortaya koymaktadır. Girişim sermayesi yatırım anlayışı ise bir yandan inovasyon ve girişimciliği...

Küresel Girişim Olma Yolunda En Önemli Adım: Ölçeklenebilirlik

Küresel Girişim Olma Yolunda En Önemli Adım: Ölçeklenebilirlik

Girişimciliğin ülke ekonomilerini şekillendirmeye başlaması ile küresel girişim ekosistemi geride bıraktığımız yıllar içerisinde dünya genelinde dikkate değer bir büyüme gerçekleştirdi. Ülkemizin, bu ivmenin de ötesinde gelişen bir girişimcilik ekosistemine ev sahipliği yapmakta olduğunu sevinerek ifade etmek isterim. Bahsi geçen büyümenin...

Girişimlerde Pazarlama ve İnsan Kaynakları Politikaları Nasıl Olmalı?

Girişimlerde Pazarlama ve İnsan Kaynakları Politikaları Nasıl Olmalı?

Ülkelerin ekonomilerini önemli ölçüde şekillendiren girişimcilik ekosistemi günümüzde 3 trilyon dolarlık devasa bir hacmi geride bırakmış durumda. Girişimcilik ekosistemi hızla büyümeye devam ederken öte yandan uluslararası rekabet koşullarının da gittikçe çetinleştiği bir döneme hep birlikte tanıklık etmekteyiz. Çetin rekabet koşulları, başarılı...

Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek İçin: İnovasyon, Girişimcilik ve Girişim Sermayesi

Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek İçin: İnovasyon, Girişimcilik ve Girişim Sermayesi

Dünya nüfusunun hızla artması, artan tüketim eğilimi ve doğal kaynaklarımızın kısıtlı olması nedeniyle 'sürdürülebilirlik' kavramı günümüzde uluslararası toplumun, hükümetlerin ve küresel şirketlerin önceliklendirdiği meselelerin başında geliyor. Dolayısıyla yerküremizin ve küresel toplumun karşılaştığı sorunlara yenilikçi çözümler üretilerek...

Girişim Ekosisteminin Parlayan Yıldızı: Oyun Girişimleri

Girişim Ekosisteminin Parlayan Yıldızı: Oyun Girişimleri

Teknolojinin hızla gelişmesi ve insanların eğlence anlayışlarında meydana gelen dönüşüm, oyunlara olan ilgiyi dünya çapında önemli ölçüde artırıyor. Halihâzırda dijitalleşmenin en etkili olduğu sektörlerin başında oyun sektörü geliyor. Bu doğrultuda dijitalleşmenin de sunduğu olanaklarla bir fikirden hareketle girişimcilik serüvenine başlayan...

Girişimciliğin Yeni Boyutu: Metaverse

Girişimciliğin Yeni Boyutu: Metaverse

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve teknolojik cihazların hayatımızda giderek daha faz- la yer edinmeye başlamasına bağlı olarak gerçekleşen dijital dönüşümün, hayatın her ala- nındaki yenilikçi yansımalarına tanıklık etmeye başladık. Son zamanlarda ise internet dene- yimini farklı bir boyuta taşıya- cağı öne sürülen 'Metaverse' kavramı ile...

Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Anahtarı: Kurumiçi Girişimcilik

Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Anahtarı: Kurumiçi Girişimcilik

Günümüzde teknolojinin ve küreselleşmenin derinleştirdiği rekabetçi pazar koşullarında rakiplerden ayrışma ve sürdürülebilir büyüme gereksinimi, müşterilerin beklentilerinde meydana gelen dönüşüm, şirketlerin inovasyona daha önce hiç olmadığı kadar önem vermelerini bir bakıma zorunlu kılıyor. Yenilikçi fikirler ise sanıldığının aksine her zaman...