Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Arz Portföy ekibi’nin orta ve büyük ölçekli global ve çok uluslu şirketlerde üst düzey zengin iş ve inovasyon tecrübesi bulunmaktadır.

Özellikle pazarlama, strateji, girişimcilik, iş geliştirme, teknoloji ve finans alanlarında geniş deneyim sahibidir.

Daha öncesinde kendi sektörlerinin önde gelen oyuncularından olan Microsoft, Türk Telekom, Mediobanca, Yıldız Holding, KPMG ve Ernst & Young gibi önemli birçok global ve çok uluslu şirketlerde çalışmıştır.

Arz Portföy Ekibi’nin ayrıca bölgede ve Silikon Vadisi, Boston ve Seattle’da (Harvard, MIT ve Stanford Üniversiteleri) istisnai bağlantıları ve danışmanları bulunmaktadır.

Arz Portföy Ekibi’nin ilk elden geniş yetkinlik ve deneyimi aşağıdaki konuları kapsamaktadır;

 • \ Satış ve karlılığın önemli ölçüde artırılması
 • \Kaynakların etkin kullanılması ve operasyonel verimliliğin sağlanması
 • \Yönetim kurulu düzeyinde stratejik kararlar alınması
 • \ARGE ve yeni ürün geliştirilmesi
 • \Sıfırdan kendi başarılı girişimlerinin kurulması
 • \Etkin pazara açılma stratejilerinin oluşturulması ve yönetilmesi
 • \İşletme kültürü dönüşümlerinin gerçekleştirilmesi
 • \Girişimcilere ve startup’lara mentörlük yapılması
 • \Değerleme ve finansal modelleme çalışmalarının yürütülmesi ve analiz edilmesi

Portföy büyüklüğü açısından Türkiye’nin lider
“Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Şirketi”

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarımıza Genel Bakış

Arz Portföy, nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan para ya da iştirak paylarıyla, pay sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esasları doğrultusunda varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla süreli girişim sermayesi yatırım fonları kurar.

Arz Portföy’ün yönetiminde halihazırda 10 girişim sermayesi yatırım fonu bulunmaktadır.

Arz Portföy, sektörlerinin önde gelen güçlü vizyona ve yüksek büyüme potansiyeline sahip girişim şirketlerinin portföye dahil edilerek yatırımcılarına uzun vadede yüksek getiri elde etmeyi amaçlar.

Girişim sermayesi yatırım fonlarındaki varlıklar, uluslararası uygulamalara paralel şekilde bağımsız bir portföy saklayıcısı tarafından saklanır.

Fon birim pay değeri yılda en az bir kere hesaplanır ve nitelikli yatırımcılara bildirilir.

Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

 • \Girişimlerden temettü ya da değer artış kazancı elde etmek isteyen,
 • \Bireysel olarak bu tür girişimlere yatırım yapma imkanı olmayan ya da birden çok girişime aynı anda yatırım yaparak portöyünü çeşitlendirmek isteyen,
 • \Doğru girişim sermayesi yatırımlarının tespit edilip değerlendirilmesi konusunda Arz Portföy’ün tecrübelerinden yararlanmak isteyen,
 • \GSYF’lere tanınan vergi avantajlarından faydalanmak isteyen,

Nitelikli yatırımcılar için uygun bir yatırım alternatifidir.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için info@arzportfoy.com adresine mail gönderebilir ya da +90 216 474 00 00 telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.