Platin Dergi Yazıları

Girişımcilik Ekosisteminin İvmesini Artırdığı Yıl: 2021

Girişımcilik Ekosisteminin İvmesini Artırdığı Yıl: 2021

Ekonomilerin dünya çapında dijital dönüşüme uyum sağlama gayretleri, değer üreten yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesine olanak sunarken küresel çapta dijital ekonomi anlayışını ortaya çıkardı. Dolayısıyla girişimcilik ülkelerin ekonomilerini önemli ölçüde şekillendiren bir olgu haline geldi ve küresel girişimcilik ekosistemi 3 trilyon...

Dijital çağın paylaşımcı yatırım anlayışı: kitle fonlaması modeli

Dijital çağın paylaşımcı yatırım anlayışı: kitle fonlaması modeli

Bilgi paylaşımı, internet çağı ile yeni bir boyut kazandı ve hayatın her alanına etki etmeye başladı. Dijital dönüşümü mümkün kılan teknolojiler; İnovasyon, girişimcilik ve yatırım alanlarında önemli yeniliklerin ortaya çıkmasına temel teşkil etti. Dijital devrim, bahsi geçen alanların yeniden şekillendirilmesinde önemli rol oynayarak girişim...

Yatırımın sosyal, çevresel ve ekonomik şekillendirici gücü: Etki yatırımı

Yatırımın sosyal, çevresel ve ekonomik şekillendirici gücü: Etki yatırımı

Yatırımın sosyal, çevresel ve ekonomik şekillendirici gücü: Etki yatırımı Etki yatırımı; bir yatırımdan finansal getirinin elde edilmesi amaçlanırken, çevresel ve sosyal etki oluşturma amacının önceliklendirildiği yeni nesil yatırım yaklaşımıdır. Elde edilen getirinin yanı sıra meydana gelen sosyal veya çevresel pozitif değişim, 'etki' olarak...

Her girişimcinin hayali: Unicorn girişimler ve öne çıkan sektörler

Her girişimcinin hayali: Unicorn girişimler ve öne çıkan sektörler

Ekosistem paydaşlarının nitelikli iş birlikleri ile ülkemizdeki girişim sinerjisinin daha da perçinleneceğine ve önümüzdeki dönemde girişim ekosistemimizin yenilik kültürü, becerisi ve yatırımları bakımından dünyaya örnek olabilecek bir konuma erişeceğine inanıyorum. Girişimcilik ekonomisi günümüzde dünya genelinde neredeyse 3 trilyon dolarlık...

Gayrimenkul yatırımcılarının yeni gözdesi: Gayrimenkul Yatırım Fonları

Gayrimenkul yatırımcılarının yeni gözdesi: Gayrimenkul Yatırım Fonları

GYF'ler gayrimenkul yatırımlarına ilgi duyan ve GYF'lerin sunduğu çeşitli olanaklardan faydalanmak isteyen nitelikli yatırımcılar için oldukça makul bir yatırım aracı olarak karşımıza çıkıyor. Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF), kira geliri ve değer artışı kazancı elde etmek amacıyla gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların alınıp satılmasına...

Girişimlerin ölçeklenme serüveni ve dikkat edilmesi gereken hususlar

Girişimlerin ölçeklenme serüveni ve dikkat edilmesi gereken hususlar

Bir girişimin, ölçeklenme serüveninde en çok dikkat etmesi gereken konuların başında insan kaynakları yönetim politikalarının hızlı büyümeye yönelik olarak yeniden yapılandırılması geliyor. Hızla büyüyerek ölçeklenen girişimler, ekonomik büyüme ve kalkınmanın itici güçleri arasında yer alıyor. Son yıllarda ölçeklenme hedefine ulaşıp unicorn...

Girişim sermayesi yatırım fonlarının inovasyona, girişimlere ve ekonomiye sunduğu katkılar

Girişim sermayesi yatırım fonlarının inovasyona, girişimlere ve ekonomiye sunduğu katkılar

Girişim sermayesi yatırım fonlarının yatırım yaptığı girişimler, daha hızlı büyüyerek ekonomilerin gelişmesi için ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine ve istihdam edilmesine olanak sağlıyor. Toplumlar insanlık tarihi boyunca ekonomik büyüme ve kalkınmanın sunduğu yüksek gelişmişlik ve refah düzeyinin izini sürmüştür. Bilgiyi...

Enerjinin geleceğini inovasyon, girişimcilik ve yatırım ile şekillendirmek

Enerjinin geleceğini inovasyon, girişimcilik ve yatırım ile şekillendirmek

Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerjinin geleceğini birlikte inşa etmek için inovasyon, girişimcilik ve yatırımların bir araya getirilmesi, temel prensip olarak belirlenmeli İnsanoğlunun, yeryüzünü şekillendirme serüveni boyunca stratejik öneme sahip olan enerji, sosyal ve ekonomik kalkınmanın en temel ve vazgeçilmez unsurlarından biri... Elde...

Küresel girişimcilik endeksi bize ne anlatıyor?

Küresel girişimcilik endeksi bize ne anlatıyor?

Bir ülkenin girişim ekosistemini bütüncül bir bakış açısıyla ele almak çoğu zaman tahmin edilenden daha karmaşık ve zor olabiliyor. Girişim ekosisteminin geliştirilmesi için incelenmesi gereken hususlar, endeksin ele aldıkları ile sınırlı kalmamalı. Ülkelerin sürdürülebilir kalkınma ve refah hedeflerini gerçekleştirebilmeleri açısından oldukça...

Girişimlere yatırım yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Girişimlere yatırım yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Girişimin yerel pazarın yanı sıra küresel pazarda faaliyet göstermeyi hedeflemesi, yatırımcıların ilgisini çeken ve önem verdiği konuların başında gelir. Girişim ekosistemini oluşturan en önemli yapı taşlarından biri, kuşkusuz girişim sermayesi yatırım fonlarıdır. Peki; girişim sermayesi yatırım fonları, bir girişimi yatırım anlamında...

Yeni nesil müşteri ve girişimlerin geleceği

Yeni nesil müşteri ve girişimlerin geleceği

Cep telefonu kullanımı %100’e yakın, 7’den fazla sosyal medya hesabı olan ve sosyal medyada günde ortalamada 3 saatten fazla zaman geçiren, aynı zamanda milenyum kuşağı’ ya da dijital yerliler’ olarak da adlandırabileceğimiz yeni nesil müşteriler, dünya nüfusunun oldukça önemli bir kısmını temsil ediyor. Değerli okuyucular, tüm dünyayı etkisi...

Dijitalleşmenin ölçeklenmedeki (Scaling Up) rolü

Dijitalleşmenin ölçeklenmedeki (Scaling Up) rolü

Çetin rekabetten sıyrılmak ve girişim sermayesi fonlarından yatırım almak için girişimciler, ölçeklenebilir bir iş modeli inşa ettiklerinden emin olmalılar. Değerli okuyucular; ölçeklenme potansiyeli, girişim sermayesi fonlarının yatırım yaparken en önem verdiği husustur. Fonların, girişimleri değerlendirirken dikkat ettiği başka unsurlar...