Küresel girişimcilik endeksi bize ne anlatıyor?

05.01.2021

Bir ülkenin girişim ekosistemini bütüncül bir bakış açısıyla ele almak çoğu zaman tahmin edilenden daha karmaşık ve zor olabiliyor. Girişim ekosisteminin geliştirilmesi için incelenmesi gereken hususlar, endeksin ele aldıkları ile sınırlı kalmamalı.