Girişim sermayesi yatırım fonlarının inovasyona, girişimlere ve ekonomiye sunduğu katkılar

07.01.2021

Girişim sermayesi yatırım fonlarının yatırım yaptığı girişimler, daha hızlı büyüyerek ekonomilerin gelişmesi için ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine ve istihdam edilmesine olanak sağlıyor.